Du är här

Arborrning

Arborrning nyttjar skärande verktyg för att bearbeta ett befintligt hål.

Beskrivning
Illustration av Arborrning

Hur fungerar metoden

Arborrning syftar vanligtvis till äldre maskiner speciellt avsedda för att utöka ett befintligt håls diameter genom skärande bearbetning.

Fräsverk är benämningen på en utveckling av denna horisontella skärande bearbetningsmetod där man har utökade möjligheter att bearbeta detaljen.

Mobil arborrning är en teknik där man nyttjar en speciell uppstänning för att borra upp två eller fler linjärt placerade hål.

Mobil arborrning
Spånbrytande bearbetning där ett existerande håls diameter utökas genom ett roterande skär.
Läs mer