Du är här

Skärande

5-axlig svarvfräs

Tillverkningsmetod 5-axlig fräsning med svarvmöjlighet där arbetsstycket bearbetas av vertikala fräsverktyg med styrd simultan förflyttning längs X, Y och Z samt rotation av en eller flera av dessa axlar alternativt av skärverktyg medan arbetstycket roteras.

5-axligt fräsverk

Tillverkningsmetod Skärande bearbetning där större arbetsstycken bearbetas av roterande fräsverktyg med styrd simultan förflyttning längs X, Y och Z i kombinaten med tvåaxlig rotation av verktygschucken.

Arborrning

Tillverkningsmetod Arborrning nyttjar skärande verktyg för att bearbeta ett befintligt hål.

Automatsvarvning

Tillverkningsmetod Automatsvarvning bearbetar ett stångbaserat arbetsstycke med roterande fräsverktyg och stationära svarvvektyg.

Automatsvarvning med multispindel

Tillverkningsmetod Högeffektiv skärande bearbetning där flera parallellt monterade arbetsstycken passerar en uppsättning drivna verktyg som steg för steg färdigställer detaljen

Ejektorborrning

Tillverkningsmetod Långhålsborrning där skärvätska tillförs och evakueras genom interna kanaler

Flytborrning

Tillverkningsmetod Håltagning genom att ett slätt och roterande verktyg pressas genom materialet som hettats upp genom friktion.

Friktionssågning

Tillverkningsmetod Bearbetning genom friktion där materialet smälts och avlägsnas genom att en roterande klinga trycks mot arbetsstycket.