Du är här

Friktionssågning

Bearbetning genom friktion där materialet smälts och avlägsnas genom att en roterande klinga trycks mot arbetsstycket.

Beskrivning
Illustration av Friktionssågning

Hur fungerar metoden

Arbetsstycket spänns upp och bearbetas av ett klinga som vanligtvis är försedd med icke skärande tänder. Friktionen mellan klinga och arbetsstycke gör att materialet hettas upp, mjuknar vilket tillåter klingan att avverka och kapa materialet.

För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Väldigt hårda material kan skäras
Väldigt tunna material kan skäras
Ojämna grader
Värmepåverkad zon runtomkring snittet