Du är här

Skärande

Karusellsvarvning

Tillverkningsmetod Karusellsvarvning bearabetar ett cirkulärt och horisontellt roterande arbetsstycke med skärande verktyg

Krypmatningsslipning

Tillverkningsmetod Slipande bearbetning där arbetsstycket långsamt matas in i en viss riktning och där ett abrasivt hjul roterande slipar arbetsstycket för att snabbt ta bort material från dess yta.

Kurvstyrd automatsvarvning

Tillverkningsmetod Skärande bearbetning där ett arbetsstycke bearbetas av av både roterande och stationära verktyg styrda av kammar.

Laserborrning

Tillverkningsmetod Håltagning med laser genom förångning av materialtet.

Längdsvarvning

Tillverkningsmetod Längdsvarvning av stångmaterial där en uppsättning verktyg bearbetar materialet nära chucken

Mekanisk finhening

Tillverkningsmetod Slipande bearbetning där en occilierande slipsten trycks mot ett roterande arbetsstycket för att skapa en mycket fin yta.

Mekanisk läppning

Tillverkningsmetod Slipande bearbetning där en slippasta gnids mot ytan med hjälp av ett roterande läppverktyg.

Mobil arborrning

Tillverkningsmetod Spånbrytande bearbetning där ett existerande håls diameter utökas genom ett roterande skär.

Orbitalborrning

Tillverkningsmetod Skärande bearbetning där borrhuvudet både roterar kring sin egna axel och kring hålets centrumaxel.