Du är här

Längdsvarvning

Längdsvarvning av stångmaterial där en uppsättning verktyg bearbetar materialet nära chucken

Beskrivning
Illustration av Längdsvarvning

Hur fungerar metoden

Arbetsstycken i form av stänger, vanligtvis laddade med stångautomat, greppas av en bakre chuck som matar den genom en främre chuck som fixerar arbetsstycket radiellt. Utformningen av främre chucke tillåter arbetsstycket att förflyttas axiellt och roteras under bearbetningens gång.

En uppsättning verktygshållare med både svarvverktyg och drivna fräsverktyg avlägsnar material genom spånbrytning. Flera verktyg kan vara i ingrepp samtidigt för simultan bearbetning vilket ger en god produktionsekonomi.

En eventuell tredje motstående chuck tar emot bearbetad detalj och frilägger dessa bakre ände för avslutande bearbetning innan nytt ämne matas fram.

Då bearbetningen sker väldigt nära chucken så minimerar man problem med fjädrande och vibrerande arbetsstycke vilket möjliggör precisionsbearbetning av mycket mindre och slankare detaljer än för tex automatsvarvning.

Automatsvarvning
Automatsvarvning bearbetar ett stångbaserat arbetsstycke med roterande fräsverktyg och stationära svarvvektyg.
Läs mer
Fräsverktyg
Ett verktyg med fasta eller utbytbara skär som genom rotation och förflyttning avverkar materialet genom spånbrytning
Läs mer
Spånbrytning
Det sätt en spåna bryts av
Läs mer
Stångautomat
Magasin som automatiskt laddar svarv med stångämnen inför svarvning. Möjliggör hög automatiseringsgrad.
Svarvverktyg
Ett verktyg med fasta eller utbytbara skär som avverkar ett roterande arbetsstycke genom spånbrytning
Läs mer
För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Låga vibrationer då bearbetning utförs nära chucken
Hög precision då bearbetning utförs nära chucken
Hög precision då man vanligtvis utgår ifrån rundslipade ämnen