Du är här

Svarvning

Automatsvarvning

Tillverkningsmetod Automatsvarvning bearbetar ett stångbaserat arbetsstycke med roterande fräsverktyg och stationära svarvvektyg.

Karusellsvarvning

Tillverkningsmetod Karusellsvarvning bearabetar ett cirkulärt och horisontellt roterande arbetsstycke med skärande verktyg

Längdsvarvning

Tillverkningsmetod Längdsvarvning av stångmaterial där en uppsättning verktyg bearbetar materialet nära chucken

Supportsvarvning - Manuell

Tillverkningsmetod Manuell supportsvarvning nyttjar skärande bearbetning för att avverka material från ett cirkulära arbetsstycken.

Supportsvarvning - Styrd

Tillverkningsmetod Styrd supportsvarvning nyttjar skärande bearbetning för att avverka material från ett cirkulära arbetsstycken.

Vertikalsvarvning

Tillverkningsmetod Skärande berabetning av arbetsstycken som spänns fast på ett horisontellt roterande arbetsbord.