Du är här

Supportsvarvning - Manuell

Manuell supportsvarvning nyttjar skärande bearbetning för att avverka material från ett cirkulära arbetsstycken.

Beskrivning
Illustration av Supportsvarvning - Manuell

Hur fungerar metoden

Manuell supportsvarvning utförs genom att arbetsstycket spänns fast i en roterande chuck [1] med vanligtvis tre backar [2]. Verktygshållaren positionerar svarvverktyget och rör sig axiellt eller radiellet längs den roterande ytan och avlägsnar material via spånbrytning för att skapa en rotationssymmetrisk detalj.

Vid längre arbetsstycken krävs en roterande motdubb [3] som supportar, därav namnet, änden på det roterande arbetsstycket för att motverka att denna fjädrar eller börjar vibrera under bearbetning vilket resulterar i dåligt skärresultat.

För att kunna svarava ännu längre och större arbetsstycken kan man använda sig av en eller flera stöddockor [4] med lagrad uppspänning som stöttar upp arbetsstycket mellan chuck och motdubb. Detta används även då man behöver frigöra och svarva änden på längre arbetsstycken.

I manuella supportsvarvar kan vanligtvis positionera verktyget genom att veva manuellt eller genom att manuellt trigga driven förflyttning.

Spånbrytning
Det sätt en spåna bryts av
Läs mer