Du är här

Karusellsvarvning

Karusellsvarvning bearabetar ett cirkulärt och horisontellt roterande arbetsstycke med skärande verktyg

Beskrivning
Illustration av Karusellsvarvning

Hur fungerar metoden

Karusellsvarvning utförs genom att arbetsstycket spänns fast och roteras på ett horisontellt bord medan ytan bearbetas av ett svarvskär.

Maskinen nyttjas ofta vid tunga kort arbetsstycken med stor diameter. Den horisontella positionen medför sämre spånavgång då de lätt samlas på/i arbetsstycket vilket kan påverka skärresultatet negativt.

Manskintypen har vidareutvecklats och har ofta möjlighet till automtisk verktygsväxling och kan utföra både svarvning och fräsning. Dessa maskiner går vanligtvis under benämningen vertikalsvarvning.

Verktygsväxling
En maskin som utrustas med automatiserad verktygsväxling ger kortare ställtider vid byte av verktyg vilket avsevärt kortar ned tillverkningstiden i de fall flera olika verktyg behöver användas.
Läs mer
Vertikalsvarvning
Skärande berabetning av arbetsstycken som spänns fast på ett horisontellt roterande arbetsbord.
Läs mer
För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Klarar mycket stora diametrar
Klarar stora vikter
Höjden på uppsptänd detalj begränsad
Spånor samlas i detaljen vilket kan påverka skärresultatet