Du är här

Vertikal CNC-svarvning

Karusellsvarvning

Tillverkningsmetod Karusellsvarvning bearabetar ett cirkulärt och horisontellt roterande arbetsstycke med skärande verktyg

Vertikalsvarvning

Tillverkningsmetod Skärande berabetning av arbetsstycken som spänns fast på ett horisontellt roterande arbetsbord.