Du är här

Supportsvarvning - Styrd

Styrd supportsvarvning nyttjar skärande bearbetning för att avverka material från ett cirkulära arbetsstycken.

Beskrivning
Illustration av Supportsvarvning - Styrd

Hur fungerar metoden

Styrd supportsvaravning utförs genom att arbetsstycket spänns fast i en roterande chuck [1] med vanligtvis tre backar [2]. Verktygshållaren positionerar svarvverktyget och rör sig axiellt eller radiellet längs den roterande ytan och avlägsnar material via spånbrytning för att skapa en rotationssymmetrisk detalj. Positioneringen styrs av en skärprogram.

Vid längre arbetsstycken krävs en roterande motdubb [3] som supportar, därav namnet, änden på det roterande arbetsstycket för att motverka att denna fjädrar eller börjar vibrera under bearbetning.

För att kunna svarava ännu längre och större arbetsstycken kan man använda sig av en eller flera stöddockor [4] med lagrad uppspänning som stöttar upp arbetsstycket mellan chuck och motdubb. Detta används även då man behöver frigöra och svarva änden på längre arbetsstycken.

Dessa enklare svarvar med styrsystem kallas för Teach-in-svarv då de ses som en instegsmodell för att lära sig CNC-svarvning.

Spånbrytning
Det sätt en spåna bryts av
Läs mer
Styrsystem
Alla de elektriska komponenter som krävs och är inblanda i hur en CNC-maskin styrs
Läs mer