Du är här

Supportsvarvning - Styrd

Styrd supportsvarvning nyttjar skärande bearbetning för att avverka material från ett cirkulära arbetsstycken.

Beskrivning
Illustration av Supportsvarvning - Styrd

Hur fungerar metoden

Styrd supportsvaravning utförs genom att arbetsstycket spänns fast i en roterande chuck med vanligtvis tre backar [1]. Verktygshållaren [2] positionerar svarvverktyg med fast eller utbytbart skär och rör sig axiellt eller radiellet längs den roterande ytan och avlägsnar material via spånbrytning för att skapa en rotationssymmetrisk detalj. Positioneringen styrs av en skärprogram.

Vid längre arbetsstycken krävs en roterande motdubb [3] som supportar, därav namnet, änden på det roterande arbetsstycket för att motverka att denna fjädrar eller börjar vibrera under bearbetning.

För att kunna svarava ännu längre och större arbetsstycken kan man använda sig av en stöddocka med lagrad uppspänning som stöttar upp arbetsstycket mellan chuck och motdubb. Detta används även då man behöver frigöra och svarva änden på längre arbetsstycken.

Ofta är styrda system försedda med verktygsväxlare i form av en revolver för att minimera ställtiden för verktygsbyten.

Spånbrytning
Det sätt en spåna bryts av
Läs mer
Stöddocka
Ett stöd som används vid svarvning för att stötta upp längre arbetsstycken för att minimera vibrationer eller för att frigöra änden på arbetsstycket
Svarvverktyg
Ett verktyg med fasta eller utbytbara skär som avverkar ett roterande arbetsstycke genom spånbrytning
Läs mer