Styrsystem

Illustration av Styrsystem

Alla de elektriska komponenter som krävs och är inblanda i hur en CNC-maskin styrs

Styrsystemet omfattar bland annat kontrollpanel, PLC, sensorer, servomotor och stegmotor

Kontrollpanel
Den panel som operatören använder för att styra en CNC-maskin
Läs mer
PLC
En bakomliggande dator bakom en maskins styrsystem som sköter repetitiva enklare program
Läs mer
Sensorer
Även kallat Givare, nyttjas för att övervaka maskinens olika delar och arbetsstycke
Läs mer
Servomotor
Elmotor kopplat till en växellåda med inbyggd givare som räknar antal varv
Läs mer
Stegmotor
En elmotor där axelns kan roteras gradvis
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP