Sensorer

Illustration av Sensorer

Även kallat Givare, nyttjas för att övervaka maskinens olika delar och arbetsstycke

Sensorer finns i en mängd olika utföranden och används för övervakning och återrapportering till maskinens styrsystem.

De vanligast förekommande sensorerna är gruppen lägesgivare vilka känner av en maskindels eller ett arbetsstyckes position.

Till lägesgivare hör bland annat...

1. Mekaniska givare - som triggas genom att en brytare påverkas genom fysisk kontakt
2. Induktiva givar - som triggas då ett objekt befinner sig i dess omedelbara närhet. Kräver således ej beröring.
3. Fotogivare - som likt induktiva givarer triggas utan beröring men på ett större avstånd.

Utöver lägesgivare så finns det allt från...

4. Tryckgivare - som kan avläsa trycket på vätska eller gas
5. Flödesgivare -  som kan avläsa flödet på vätskor såsom tex skärvätska

Vardera givartyp finns i en mängd olika utförande. Illustrationen visar en typ.

Skärvätska
Skärvätska har tre huvudsakliga syften. Kylning, smörjning samt transport av spån.
Läs mer
Styrsystem
Alla de elektriska komponenter som krävs och är inblanda i hur en CNC-maskin styrs
Läs mer

Synonymer

givare

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP