Servomotor

Illustration av Servomotor

Elmotor kopplat till en växellåda med inbyggd givare som räknar antal varv

En vanlig setup för att driva en maskins linjära rörelser. Genom växellådan så reduceras varvtalet till eftersträvad nivå.

Den linjära förflyttningen, vanligtvis utförd genom kuggstångsdrift, är direkt kopplad till antalet varv motorn snurrat och positionen kan således beräknas genom en givare som läser av antalet varv motor snurrar.

Servomotorer med klassisk elmotor nyttjas vanligtvis där tunga maskindelar eller arbetsstycken skall förflyttas.

För lättare applikationer och kortare linjära sträckor nyttjas vanligtvis en stegmotor.

Elmotor
Konventionell elmotor som snurrar med högt varvtal
Läs mer
Stegmotor
En elmotor där axelns kan roteras gradvis
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP