Du är här

Horisontell CNC-svarvning

Automatsvarvning

Tillverkningsmetod Automatsvarvning bearbetar ett stångbaserat arbetsstycke med roterande fräsverktyg och stationära svarvvektyg.

Längdsvarvning

Tillverkningsmetod Längdsvarvning av stångmaterial där en uppsättning verktyg bearbetar materialet nära chucken

Supportsvarvning - Styrd

Tillverkningsmetod Styrd supportsvarvning nyttjar skärande bearbetning för att avverka material från ett cirkulära arbetsstycken.