Du är här

Automatsvarvning

Automatsvarvning bearbetar ett stångbaserat arbetsstycke med roterande fräsverktyg och stationära svarvvektyg.

Beskrivning
Illustration av Automatsvarvning

Hur fungerar metoden

Automatsvarvning spänner upp arbetsstycket i en chuck likt ordinarie svarvning. Vanligtvis utgår man från ett stångämne som matas fram genom chucken av en stångautomat.

Genom en eller flera verktygsrevolvrar positioneras skärande verktyg som bearbetar arbetsstycket. Förutom vanliga svarvverktyg kan även fräsverktyg användas, sk drivna verktyg, vilket ger mycket mångsidiga bearbetningsmöjligheter.

Fler verktygsrevolvrar ger fler verktyg att växla mellan samtidigt som det även möjliggör simultan bearbetning med flera olika verkyg vilket reducerar cykeltiden avsevärt. Maskinerna kan även vara utrustade med en motstående så kallad subspindel med möjlighet att greppa bearbetad detalj inför avstick för att därefter frilägga andra änden inför vidare bearbetning.

Automatsvaraven är således en "Fleroperationsmaskin" men den benämningen syftar vanligtvis på fräsar med verktygsväxling.

Det finns även automatsvarv med frässpindel som istället, eller i kominatin med verktygsrevolvrar, har en spindel som liknar den för fleraxlig fräsning. Här sker verktygsväxlingen genom ett externt magasin. Lösninge ger således utökad flexibilitet till konventionella automatsvaravar som vanligtvis endas har verktygsrevolvrar.

Automatsvarv med frässpindel
Förklaring på G
Fleroperationsmaskin
Maskin som är assisterad av automatisk verkygsväxling och således kan utföra flera olika operationer i följd utan manuell verktygsväxling
Läs mer
Fräsverktyg
Ett verktyg med fasta eller utbytbara skär som genom rotation och förflyttning avverkar materialet genom spånbrytning
Läs mer
Skärande verktyg
Skärande verktyg är ett samlingsnamn för verktyg där ett eller flera vass skär avverkar material från arbetsstycket.
Läs mer
Stångautomat
Magasin som automatiskt laddar svarv med stångämnen inför svarvning. Möjliggör hög automatiseringsgrad.
Svarvverktyg
Ett verktyg med fasta eller utbytbara skär som avverkar ett roterande arbetsstycke genom spånbrytning
Läs mer
Verktygsväxling
En maskin som utrustas med automatiserad verktygsväxling ger kortare ställtider vid byte av verktyg vilket avsevärt kortar ned tillverkningstiden i de fall flera olika verktyg behöver användas.
Läs mer