Du är här

Kurvstyrd automatsvarvning

Skärande bearbetning där ett arbetsstycke bearbetas av av både roterande och stationära verktyg styrda av kammar.

Beskrivning
Illustration av Kurvstyrd automatsvarvning

Hur fungerar metoden

Arbetsstyckets spänns upp, likt ordinarie svarvning, i en chuck. Vanligtvis utgår man från ett stångämne som matas fram genom chucken.

En axel försedd med ett antal roterande icke symmetriska diskar som påverkar stänger som i sin tur styr maskinens rörelser såsom frammatning av material, växling av verktyg samt verktyget rörelse för avverkning. I revolvermagasinet kan både svarverktyg och borrskär monteras.

Kurvstyrningen var ett av de första stegen att automatisera svarvning och återfinns således hos äldre maskiner. Trots den ålderdomliga tekniken så finns det fortfarande leverantörer med denna maskintyp. För enklare artiklar med lägre krav på precision så kan dessa maskiner vara ett konkurrenskraftigt alternativ då de vanligtvis är helt avskrivna och är billiga i drift.

En variant på kurvstyrningen är styrning genom hålkort som i dagsläget är i stort sett obefintlig inom industrin.

Hålkort
En av de första stegen mot automatiserad tillverkning
Läs mer