Du är här

Mekanisk finhening

Slipande bearbetning där en occilierande slipsten trycks mot ett roterande arbetsstycket för att skapa en mycket fin yta.

Beskrivning
Illustration av Mekanisk finhening

Hur fungerar metoden

En abrasiv sten [1] formad efter arbetstyckets yta ansätts under svagt tryck samtidigt som den occilerar axiellt med hög frekvens.
 
Skärvätska kyler ned processen och sköljer bort de spån som bildas.
Skärvätska
Skärvätska har tre huvudsakliga syften. Kylning, smörjning samt transport av spån.
Läs mer