Du är här

Laserborrning

Håltagning med laser genom förångning av materialtet.

Beskrivning
Illustration av Laserborrning

Hur fungerar metoden

Laserns förmåga att tillåtas fokuseras till en oerhört liten punkt gör det möjligt att med denna metod skapa microskopiska hål.

En lasergenerator levererar laserstrålen som med konstant [1] eller pulserande [2] stråle smälter och förångar materialet. Beroende på håldiameter, material och eftersträvad håltolerans kan man även välja att rotera strålen [3] längs hålets omkrets (så kallat Helical drilling) eller i en spiralform [4] från centrum och utåt (så kallad trepanning).

För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Väldigt små hål kan borras
Svåra material kan borras
Hög precision
Flackt vinklade hål kan borras
Termiska effekter