Du är här

Automatsvarvning med multispindel

Högeffektiv skärande bearbetning där flera parallellt monterade arbetsstycken passerar en uppsättning drivna verktyg som steg för steg färdigställer detaljen

Beskrivning
Illustration av Automatsvarvning med multispindel

Hur fungerar metoden

Arbetsstyckets spänns upp, likt ordinarie svarvning, i en chuck. Vanligtvis utgår man från ett stångämne som matas fram genom chucken av en stångautomat. Här har man dock möjlighet att spänna upp multipla arbetsstycken i ett antal cirkulärt placerade mindra chuckar som styrs helt oberoende av varandra.

Genom de stationära drivna verktygshållarna kan en stor variation av fräsverktyg och svarvverktyg användas vilket ger en mycket mångsidig bearbetningsmöjlighet.

Detaljerna bearbetas stegvis i vardera position av ett eller flera verktyg. Då operatinerna i samtliga stationer är utförda roteras huvudchucken steg för steg för att i sista positionen färdigställa detaljen. Nytt råmaterail matas därefter ut av maskinens stångautomat och är åter igen redo för första stationen.

Genom att addera en motstående spindel som kan ta över detaljen efter huvudchuckens sista bearbetningsposition så kan detaljens baksida friläggas för ytterligare bearbetning av ytterligare verktygsuppsättningar, då vanligtvis med verktyg uppspända i en verktygsrevolver.

Fräsverktyg
Ett verktyg med fasta eller utbytbara skär som genom rotation och förflyttning avverkar materialet genom spånbrytning
Läs mer
Stångautomat
Magasin som automatiskt laddar svarv med stångämnen inför svarvning. Möjliggör hög automatiseringsgrad.
Svarvverktyg
Ett verktyg med fasta eller utbytbara skär som avverkar ett roterande arbetsstycke genom spånbrytning
Läs mer
Verktygsrevolver
Förklaring på G