Du är här

Avspänningsglödgning

Avspänningsglödgning är en värmebehandlingsprocess som reducerar eller avlägsnar spänningar som har orsakats av svets eller bearbetningsprocesser.

Beskrivning
Illustration av Avspänningsglödgning
Illustration av Avspänningsglödgning

Hur fungerar metoden

Avspänningsglödgning utförs genom att godset laddas i en ugn där det värms upp [A] och hålls i en temperatur specifikt för materialet [B]. Hålltiden beror på omfattningen av spänningarna, materialtyp och godset grövsta dimensioner. Därefter luftkyls godset ned till rumstemperatur igen [C]. 

Godset är varmt i centrum, om en snabbare kylning utförs kommer godsets yta bli svalt snabbt medan centrum fortfarande är varmt vilket resulterar i kvarvarande spänningar, däremot inte lika kraftiga som svetsen orsakade. Vid grövre dimensioner krävs en långsammare kylning för att undvika att nya spänningar byggs upp.

I termiskt påfrestande processer så som svetsning och skärande bearbetning kan spänningar byggas in i materialet, så kallat HAZ. Materialet vid en svets på en specifik placering på godset ökar i dimension allteftersom att temperaturen ökar, detta kallas termisk expansion. Värmeskillnad och #fasomvandling i godset resulterar i dimensionsskillnader vilket ger upphov till spänningar i materialet i och runt omkring svetsen.

Materialets svagaste punkt är med stor sannolikhet i HAZ där en blandning av strukturer har bildats. Avspänningsglödgning avlägsnar de inre spänningarna och ger bättre förutsättningar för vidare bearbetning av materialet. En mer homogen struktur och bättre hållfasthetsegenskaper erhålls.

 

Bearbetningsbara material

Ämne

Kolstål