Du är här

Materialegenskapsförändring

Anlöpning

Tillverkningsmetod Anlöpning är en värmebehandlingsprocess som normalt utförs efter härdningsprocesser. Syftet är att hela godsets struktur ska omvandlas till en martensitisk struktur samt att erhålla en sänkning av hårdhet och ökning av seghet.

Ausbay-kylning

Tillverkningsmetod Materialegenskapsförändrande bearbetning där upphettat materialet först kyls ned till sin ausbay-temperatur i en värmekammare och sedan genomgår släckhärdning med olja.

Avkolning

Tillverkningsmetod Materialegenskapsförändrande bearbetning där materialet värms upp och en gas innehållande syre tillförs så att kolet i materialets yta reagerar med syret och lämnar ytan så att det avkolas.

Avspänningsglödgning

Tillverkningsmetod Avspänningsglödgning är en värmebehandlingsprocess som reducerar eller avlägsnar spänningar som har orsakats av svets eller bearbetningsprocesser.

Bainithärdning

Tillverkningsmetod Bainithärdning är en värmebehandlingsprocess vars syfte är att omvandla stålets ferritiska struktur till bainitisk struktur. Omvandlingen resulterar i ökad hårdhet, och goda hållfasthetsegenskaper.

Borering

Tillverkningsmetod Materialegenskapsförändrande bearbetning där materialet reagerar med en tillförd borblandning så att det skapas hårda metallborider vid dess yta och där bor även diffunderar in under den hårda ytan.

Cyanidisering

Tillverkningsmetod Materialegenskapsförändrande bearbetning där materialet värms upp i ett cyanidbad. Via efterföljande diffusion och släckning i vatten eller olja skapas ett tunt och hårt skal på materialets yta.

Dubbelhärdning

Tillverkningsmetod Materialegenskapsförändrande bearbetning där materialet värms upp, glödgas och härdas två gånger för att stegvist härda först dess inre delar och sedan dess yttre skikt.

Etappglödgning

Tillverkningsmetod Etappglödgning är en värmebehandlingsprocess som sänker stålets hårdhet och ökar dess bearbetbarhet.

Etapphärdning

Tillverkningsmetod Etapphärdning är en värmebehandlingsprocess vars syfte är att omvandla stålets ferritiska struktur till martensitisk struktur. Värmebehandlingen resulterar i ökad hårdhet, och goda hållfasthets egenskaper.