Du är här

Anlöpning

Anlöpning är en värmebehandlingsprocess som normalt utförs efter härdningsprocesser. Syftet är att hela godsets struktur ska omvandlas till en martensitisk struktur samt att erhålla en sänkning av hårdhet och ökning av seghet.

Beskrivning
Illustration av Anlöpning

Hur fungerar metoden

Anlöpning utförs genom att godset laddas i en ugn, där värms det upp till en temperatur under stålets austenitområde. [A] Stålet hålls i temperaturen en tid, kolhalten och kolets möjligheter att diffundera in i stålet avgör stålets härddjup och därmed erhållna materialegenskaper. [B]. Godset snabbkyls i exempelvis vatten eller olja, omvandling till martensitisk struktur sker i stålets yta. [C].

Anlöpning utförs normalt efter olika härdningsprocesser. Avslutande släckning i en härdning omvandlar en stor del av BCC strukturen till en martensitisk struktur. Strukturen som ej omvandlas till martensit kallas för restaustenit. Ett härdat material som ej anlöpts är mycket hårt och sprött, då materialet utsätts för spänningar vid användning finns det stor risk för sprickbildning vilket kan leda till plötsliga brott, såkallat sprödbrott.

Genom att värmebehandla materialet i denna anlöpningsprocess kan kvarvarande restaustenit omvandlas till martensit. En homogen mikrostruktur uppnås samtidigt som kolhalten sänks då en del av kolet som är låst i den martensitiska strukturen tillåts diffundera ut i atmosfären tack vare den höga temperaturen.  

En relaxering av spänningar och en sänkning av hårdhet sker, graden av dessa förändringar påverkas mycket av anlöpningstemperaturen och dess hålltid.

Anlöpningen resulterar främst i en sänkning av hårdheten och en ökning av  materialets seghet.

 

BCC
Kubisk kristallstruktur där ickehörnatomen är centrerad inuti kuben.
Läs mer
Hårdhet
En metalls motstånd mot lokal plastisk deformation som uppstår vid tex repning eller skärande bearbetning.
Läs mer
Seghet
Ett materials förmåga att motstå fortsatt tillväxt av en initierad spricka
Läs mer