Du är här

Slungblästring

Slungblästring nyttjar centrifugalkraft för att slunga iväg blästermedie, vanligtvis stålkulor, mot arbetsstycket.

Beskrivning
Illustration av Slungblästring

Hur fungerar metoden

Slungblästring fungerar på så sätt att ett abrasivt blästermedie [1], i de flesta fall bestående av små metallkulor, tillförs först till centrum av ett inre roterande hjul [2]. Genom centrifugalkraften slugas kulorna via små öppningar i hjulet ut till en stationär trumma med en slits [3] som släpper ut kulorna till ett yttre roterande hjul med skovlar [4]. Skovlarna slungar kulorna med hög hastighet mot arbetsstycket som blästras.

Processen sker i ett slutet utrymme där avverkat material separeras från kulorna som återanvänds löpande.

För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Bra rengöringshastighet
Effektiv för stora komponenter
Kräver ingen tryckluft för att operera
Kan skada produkt på grund av hög hastighet
Begränsad mängd abrasivmedel kan användas