Du är här

Ytbehandling

Alkalisk tvättning

Tillverkningsmetod Ytrengörande metod där detaljerna sköljs eller sänks ned i en alkalisk vätska.

Anodisering

Tillverkningsmetod Ytbeläggande bearbetning där ett arbetsstycke av aluminium nedsänkt i en lösning oxideras genom att spänningsättas.

Atomlageravsättning, ALD

Tillverkningsmetod Ytbeläggning där ett arbetsstycke sekventiellt ytbeläggas med hjälp av två olika gaser i en uppvärmd vakuumbehållare.

Blästring i blästerskåp

Tillverkningsmetod Blästrande bearbetning innesluten i ett skåp där abrasivt medel understödd av tryckluft skjutas ut mot arbetsstycket för att rengöra dess yta.

Buffning

Tillverkningsmetod Polerande bearbetning där ett abrasivt medel tillsätts en roterande tygdisk som sedan trycks mot arbetsstyckets uta.

Centrifugallackering

Tillverkningsmetod Ytbeläggande bearbetning där ett arbetsstycke roteras samtidigt som en vätska droppas ned och sprids över dess yta för att skapa en tunn ytbeläggning.

Centrifugaltrumling

Tillverkningsmetod Centrifugaltrumling polerar detaljer genom att låta dessa trumla runt tillsammans med ett abrasivt medel så att ytorna jämnas ut och poleras.

Detonationssprutning

Tillverkningsmetod Detonationssprutning skapar en ytbeläggning genom att skjuta smält eller delvist smält material mot ett arbetsstycke genom kontinuerliga snabba avfyrningar.