Du är här

Ytbeläggning

Anodisering

Tillverkningsmetod Ytbeläggande bearbetning där ett arbetsstycke av aluminium nedsänkt i en lösning oxideras genom att spänningsättas.

Atomlageravsättning, ALD

Tillverkningsmetod Ytbeläggning där ett arbetsstycke sekventiellt ytbeläggas med hjälp av två olika gaser i en uppvärmd vakuumbehållare.

Centrifugallackering

Tillverkningsmetod Ytbeläggande bearbetning där ett arbetsstycke roteras samtidigt som en vätska droppas ned och sprids över dess yta för att skapa en tunn ytbeläggning.

Detonationssprutning

Tillverkningsmetod Detonationssprutning skapar en ytbeläggning genom att skjuta smält eller delvist smält material mot ett arbetsstycke genom kontinuerliga snabba avfyrningar.

ED-lackering

Tillverkningsmetod Ytbeläggande process där detaljen beläggs av ett lager färgpartiklar i en lösning genom elektrisk laddning

Elektrolytisk polering

Tillverkningsmetod Polerande bearbetning där arbetsstycket sänks ned i ett uppvärmt elektrolytbad och där arbetsstycket utsätts för en ström så att dess yta delvist joniseras och löses upp.

Elektroplätering med guld

Tillverkningsmetod Applicering av ett tunt lager guld med hjäp av en anod-katod reaktion mellan detalj och råämne.

Elektroplätering med koppar

Tillverkningsmetod Ytbeläggande bearbetning där arbetsstycket via en anod-katod reaktion ytbeläggs med ett lager av koppar.