Du är här

ED-lackering

Ytbeläggande process där detaljen beläggs av ett lager färgpartiklar i en lösning genom elektrisk laddning

Beskrivning
Illustration av ED-lackering

Hur fungerar metoden

Vid Elektrodopplakering, ofta benämnt ED-lackering, spänningssätts detalj och en lösning med färgpartiklar. Detta ger detaljen en negativ laddning (agerar anod) och färgpartiklarna i en lösning en positv laddning (agerar katod). De motsatta laddningarna gör att detaljen drar till sig färgartiklarna som lägger sig som ett lager på ytan. Även svåråtkomliga utrymmen beläggs effektivt med denna metod.

Då färgtjockleken på detaljens yta uppnår en viss tjocklek, beror på strömstyrkan, så avstannar processen pga att färgen då fungerar som en heltäckande isolator.

Efter att detaljen belagts så lyfts den upp ur lösningen och sänks ned i ett bad, alternativt sköljs av, för att avlägsna överflödiga partiklar. Dessa överskottspartiklarna går tillbaka till den första lösningen vilket gör att systemet har en mycket liten förlusta av färg.

Slutliga steget är torkning av färgen vilket sker i en ugn. Beroende på efterföljande process så kan denna torkning ske i olika temperaturer.

 

Relevant testbäddar
Automatiserad godshantering för ytbehandling

Automatiserad godshantering för ytbehandling
Digi-Load - En testbädd för automatiserad hängning och nedplock av gods
Läs mer