Du är här

Automatiserad godshantering för ytbehandling

Digi-Load - En testbädd för automatiserad hängning och nedplock av gods

Beskrivning
Illustration av Automatiserad godshantering för ytbehandling

Hur fungerar metoden

Genom traditionella och kollaborativa robotar i kombination med sensor- och visionsystem kan automatiserad upphängning och nedplockning av gods för ytbehandling utföras.

Syfte med testbädden
En ökad automations- och digitaliseringsgrad i branschen för de mest personalkrävande momenten, hängning och nedplock av produkter bidrar till att stärka svenska ytbehandlare som möter hård konkurrens från låglöneländer.

Denna testbädd är framtagen genom ett forsknings & utvecklingsprojket. Via länken nedan hittar beskrivningar av de olika aktiviteterna i projektet samt kan ta del av projektresultaten.

Till projektets hemsida

Läs mer om pilotprojektet för testbäddar på MG

Testbädd
En plats med expertis och utrustning tillgänglig för externa användare att utföra experiment och tester off-line
Läs mer