Testbäddar

"En plats med expertis och utrustning tillgänglig för externa användare"

Syfet med testbäddar är att tillhandahålla en testmiljö för forskning och utveckling inför implementering av ny teknik.

Produktion 2030 har en central roll i att starta upp och driva testbäddsprojekt vilka presenteras på Testbäddar för smart produktion.
Resultaten sprids bland annat genom Teknik Worshops där företag som kan dra nytta av de nya lösningarna bjuds in.

Ihop med Produktion 2030 genomför nu Manufacturing Guide en pilot för att se hur vi ytterligare kan öka vetskapen genom att...

 

Beskriva aktiva testbäddar i Sverige

Kort beskrivna med text & illustration samt länkar till extern projektsida

Se skarpt exempel

Länka internt till testbädden

Från berörda tillverkningsmetoder lotsas användare vidare till testbädden

Se skarpt exempel

Lista Testbäddar

Testbäddarna taggas till gruppen "Testbäddar" och görs på så sätt filtrerabara

Se skarpt exempel

Lista testbäddsägare

Testbäddarna adderas till "Testbäddsägarnas" maskinlistor och blir på så sätt filtrerbara

Se skarpt exempel

Gruppering för bättre SEO

Genom att gruppera och presentera testbäddarna på en gruppsida så gynnas SEO vilket ökar trafiken till Testbäddarna

Se skarpt exempel

Spridning genom nyhetsbrev

MGs nyhetsbrev når ut till mer än 8 000 relevanta mottagare inom Svensk industri

Se exempel på utskick