Du är här

Centrifugaltrumling

Centrifugaltrumling polerar detaljer genom att låta dessa trumla runt tillsammans med ett abrasivt medel så att ytorna jämnas ut och poleras.

Beskrivning
Illustration av Centrifugaltrumling

Hur fungerar metoden

Centrifugaltrumling utförs genom att detaljerna placeras i ett roterande trumma tillsammans med abrasiva chip samtidigt som vatten tillsätts löpande. Den roterande trumman göra att chipen slås och gnids mot arbetsstyckenas ytor som då utjämnas och poleras.

Beroende på arbetsstyckets material, utformning samt önskat resultat finns en mängd olika storlekar och former på chipen att tillgå.