Du är här

Alkalisk tvättning

Ytrengörande metod där detaljerna sköljs eller sänks ned i en alkalisk vätska.

Beskrivning
Illustration av Alkalisk tvättning

Hur fungerar metoden

Detaljerna sköljs eller sänks ned i en alkalisk vätska med PH-värde högre än 7, vanligtvis mellan 9-10. Vätskan ihop med eventuell mekaniska påverkan från tryckspolning gör att löst sittande orenheter och oljor effektivt löses upp och/eller avlägsnas.

Metoden är vanligt förekommande i så kallad korgtvättning där godset som skall ytrengöras placeras i en korg som därefter passerar en eller flera efterföljande ytrengörande processer där akalisk tvättning kan vara en.