Du är här

Blästring i blästerskåp

Blästrande bearbetning innesluten i ett skåp där abrasivt medel understödd av tryckluft skjutas ut mot arbetsstycket för att rengöra dess yta.

Beskrivning
Illustration av Blästring i blästerskåp

Hur fungerar metoden

Bearbetningen sker innesluten i ett skåp. Genom fast monterade gummihandskar eller styrning vrids antingen arbetsstycket eller sprutmunstycket för att komma åt de ytor som skall blästras.

Ett abrasivt medel tillförs parallellt med tryckluft och accelereras upp i hastighet då det passerar blästermunstycket. Partiklarna slungas på så sätt mot arbetsstyckets yta och avlägsnar orenheter.

Finare damm som skapas sugs upp medan blästermedlet och tyngre avverkade partiklar faller ner genom gallret och samlas i en behållare i botten. Från behållaren sugs åter igen blästermedlet upp och sprutas genom munstycket.

Då blästermedlet slits samt att det blandas upp med tyngre avverkade partiklar från detaljen så måste det rengöras eller bytas regelbundet.

Abrasivt medel
Det vanligaste använda abrasiva medlet kommer från mineralgruppen Garnet och passar ändamålet pga dess hårdhet och höga densitet. Vanligtvis finns två olika typer av Garnet, bruten Garnet och Garnet från flodbäddar. Den brutna har vassare struktur och således bättre skärande egenskaper. Den som samlas från flodbäddar är inte lika vass men däremot lite billigare.