Du är här

Mekanisk ytrengöring

Blästring i blästerskåp

Tillverkningsmetod Blästrande bearbetning innesluten i ett skåp där abrasivt medel understödd av tryckluft skjutas ut mot arbetsstycket för att rengöra dess yta.

Electrohydraulisk rensning

Tillverkningsmetod Mekanisk ytrengörande bearbetning där arbetsstycket nedsänkt i vatten utsätts för en hög spänning så att stötvågor bildas och rengör dess yta.

Magnetisk polering

Tillverkningsmetod Polerande bearbetning där arbetsstyckena placeras i en vätska innehållande rengöringsmedel och små ferromagnetiska nålar som sätts i rotation genom pålagt externt magnetfält.

Slipblästring

Tillverkningsmetod Blästrande bearbetning där en roterande borstes stålstrån slår mot arbetsstyckets yta.

Slungblästring

Tillverkningsmetod Slungblästring nyttjar centrifugalkraft för att slunga iväg blästermedie, vanligtvis stålkulor, mot arbetsstycket.

Spounge Jet blästring

Tillverkningsmetod Blästrande bearbetning där ett svampliknande blästermedie skjuts ut och skapar ett vakuum mot arbetsstycket som binder avverkat material.

Torrisblästring

Tillverkningsmetod Blästrande bearbetning där torrispellets skjuts ut mot ett arbetsstycke i höga hastigheter.

Trumblästring

Tillverkningsmetod Blästrande bearbetning där arbetsstyckena tumlar runt i en roterande trumma i en kammare samtidigt som de beskjuts med blästermedel.

Trumlingsblästring

Tillverkningsmetod Blästrande bearbetning där arbetsstyckena trumlar runt på en roterande bandi en kammare samtidigt som de beskjuts med blästermedel.

Tryckluftsblästring

Tillverkningsmetod Tryckluftsblästring nyttjar tryckluft för att skjuta iväg ett abrasivt medium mot arbetsstycket för att rengöra dess yta.