Du är här

Trumlingsblästring

Blästrande bearbetning där arbetsstyckena trumlar runt på en roterande bandi en kammare samtidigt som de beskjuts med blästermedel.

Beskrivning
Illustration av Trumlingsblästring

Hur fungerar metoden

Arbetsstycken placerade på ett roterande band [1] inuti en försluten maskin där de tumlar runt under beskjutning av abrasivt blästermedel [2]. Arbetstyckenas ytor bearbetas dels genom att de slår mot varandra och dels genom nötning från det abrasiva medlet. Tack vara att de trumlar runt exponeras ytorna väl för blästringen.

Metoden kan även användas utan tillförsel av blästermedel för att ge en enklare ytbehandling genom att detaljerna slår mot varandra.

Vid större och tyngre detaljer kan trumblästring vara ett bättre lämpat alternativ.

Trumblästring
Blästrande bearbetning där arbetsstyckena tumlar runt i en roterande trumma i en kammare samtidigt som de beskjuts med blästermedel.
Läs mer