Du är här

Torrisblästring

Blästrande bearbetning där torrispellets skjuts ut mot ett arbetsstycke i höga hastigheter.

Beskrivning
Illustration av Torrisblästring

Hur fungerar metoden

Torrispellets [1] tillförs en tryckluftssatt blandingskammare [2] och skjut med hög hastighet ut genom genom munstycket för att träffa arbetsstycket. När pelletsen träffar kontakytan underkyls kontaktytan och en termisk shock uppstår hos eläggningen vilket leder till att skjuvspänningar uppstår. På så sätt släpper kontamineringen och avlägsnas av tryckluften.

För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Rengöring på plats reducerar driftstopp
Ingen skada från utrustning
Reducerad eller eliminerad användning av lösningsmedel
Icke-abrasiv rengöringsmetod
Icke-flammbar rengöringsmetod
Icke-ledande rengöringsmetod
Ren och godkänd för matindustrin
Relativt hög kostnad