Du är här

Bågsvetsning

MAG-svetsning

Tillverkningsmetod MAG-svetsning sammanfogar två arbetsstycken genom kontinuerlig tillförsel av en metallelektrod, vilken smälts i en ljusbåge skyddad av en aktiv gas.

MAG-svetsning - Robotsvetsning

Tillverkningsmetod MAG-svetsning med svetsrobot sammanfogar två arbetsstycken genom kontinuerlig tillförsel av en metallelektrod, vilken smälts i en ljusbåge skyddad av en aktiv gas.

Manuell metallbågsvetsning, MMA

Tillverkningsmetod Manuell metallbågsvetsning, MMA, sammanfogar två arbetsstycken genom en elektrisk ljusbåge som smälter samman en belagd metallelektrod och ytorna som skall sammanfogas.

Metallpulversvetsning

Tillverkningsmetod Sammanfogande bearbetning som skapas genom en kontinuerlig tillförsel av en metallelektrod, vilken smälts tillsammans med ett metallpulver i en ljusbåge skyddad av ett kornaktigt flussmedel.

MIG-svetsning

Tillverkningsmetod MIG-svetsning sammanfogar två arbetsstycken genom kontinuerlig tillförsel av en metallelektrod som smälts i en ljusbåge skyddad av en inert gas

MIG-svetsning - Robotsvetsning

Tillverkningsmetod MIG-svetsning med svetsrobot sammanfogar två arbetsstycken genom kontinuerlig tillförsel av en metallelektrod som smälts i en ljusbåge skyddad av en inert gas.

Plasmasvetsning

Tillverkningsmetod Sammanfogande bearbetning genom plasmagenererad ljusbåge som smälter arbetsstycke tillsammans med eventuellt tillsatsmaterial.

Pulverbågsvetsning

Tillverkningsmetod Sammanfogande bearbetning som uppstår genom kontinuerlig tillförsel av en metallelektrod, vilken smälts i en ljusbåge skyddad av ett kornaktigt flussmedel.

TIG-svetsning

Tillverkningsmetod TIG-svetsning sammanfogar två arbetsstycken genom en elektrisk ljusbåge genererad av en tungstenselektrod. Processen är skyddad av en inert gas och ett tillsatsmaterial tillförs vid behov.

TIG-svetsning robotiserad

Tillverkningsmetod Sammanfogande bearbetning som skapar en elektrisk ljusbåge genom användandet av en tungstenselektrod. Denna är skyddad av en inert gas och ett fyllnadsmaterial tillförs eventuellt processen. Genomförs av robot.