Du är här

Manuell metallbågsvetsning, MMA

Manuell metallbågsvetsning, MMA, sammanfogar två arbetsstycken genom en elektrisk ljusbåge som smälter samman en belagd metallelektrod och ytorna som skall sammanfogas.

Beskrivning
Illustration av Manuell metallbågsvetsning, MMA

Hur fungerar metoden

Manuell metallbågsvetsning utförs genom att en metallpinne, belagd med ett utvändigt hölje, montras och agerar elektrod i det spänningssatta svetsverktyget. Denna pinne kallas vanligtvis för pinnelektrod.

En ström läggs sedan på elektroden för att skapa en ljusbåge mellan elektroden och arbetsstycket. Som resultat av den höga värmeenergin i det plasma som uppstår så smälts både metallen och höljet i elektroden.

En del av höljets syfte är att det omvandlas till en skyddsgas då det smälts vilket omsluter ljusbågen och smältan och skyddar dessa mot föroreningar.

Höljet omvandlas samtidigt till ett skal, så kallat slagg, som lägger sig på smältan. Denna utökar skyddet mot föroreningar samtidigt som den ger en långsammare avsvalning vilket ger bättre mekaniska egenskaper i den slutliga svetsen.

Detta slagg avlägsnas efter utförd svetsning.

Ljusbåge
Kontinuerlig luftburen elektrisk urladdning
Läs mer
Pinnelektrod
Elektroder som används vid Manuell metallbågsvetsning
Läs mer
Plasma
Plasma är en gas som tillförts så pass mycket energi att den joniserats och blivit strömledande
Läs mer