Du är här

MAG-svetsning - Robotsvetsning

MAG-svetsning med svetsrobot sammanfogar två arbetsstycken genom kontinuerlig tillförsel av en metallelektrod, vilken smälts i en ljusbåge skyddad av en aktiv gas.

Beskrivning
Illustration av MAG-svetsning - Robotsvetsning

Hur fungerar metoden

MAG-svetsning med svetsrobot föregås vanligtvis av att den planerade fogens yta rengörs för att motverka att den kontamineras under svetsprocessen samt för att få svetsen att fästa optimal. 

En trådrulle [1] matar konstant ut en metalltråd, vilken också agerar elektrod. Arbetsstycket och elektroden spänningssätts och detta ger upphov till en ljusbåge. Denna skapar en hög värmeenergi, vilket leder till att elektroden och delar av arbetsstycket smälts och slutligen skapar den önskade svetsfogen.

Under processen tillförs en aktiv gas [2]. Denna har till syfte att skapa en skyddande atmosfär för både ljusbågen och smältan. Gasen består vanligtvis av en blandning av argon, koldioxid och syre, och dess sammansättning är kritisk för att metoden skall generera goda resultat.

MIG/MAG-svetsning kan genomföras med CMT-teknik som ger i princip sprutfria svetsfogar och eliminerar således kostnader för efterbearbetning.

CMT-teknik
Cold Metal Transfer är en svetsteknik inom MIG/MAG där tillsatsmaterialet tillförs med digitalt övervakad pendlande frammatning av tråd.
Läs mer
Ljusbåge
Kontinuerlig luftburen elektrisk urladdning
Läs mer
MAG-svetsning
MAG-svetsning sammanfogar två arbetsstycken genom kontinuerlig tillförsel av en metallelektrod, vilken smälts i en ljusbåge skyddad av en aktiv gas.
Läs mer