Du är här

Pulverbågsvetsning

Sammanfogande bearbetning som uppstår genom kontinuerlig tillförsel av en metallelektrod, vilken smälts i en ljusbåge skyddad av ett kornaktigt flussmedel.

Beskrivning
Illustration av Pulverbågsvetsning

Hur fungerar metoden

Pulverbågsvetsning tillhör gruppen Bågsvetsning (se SS-EN ISO 4063 – Grupper av svets- och lödmetoder).

Pulverbågsvetsning föregås vanligtvis av att den ytor som skall svetsas samman bearbetas (så kallad fogberedning) för att uppnå ett optimal sammanfogning (så kallat svetsförband).

Processen är vanligtvis automatiserad och har flera samtidigt pågående processteg. Först i processen tillförs ett grovkorningt fluss-/slaggmedel [2] på så sätt att den täcker fogberedningen. Från en trådspole [1] så matas en metalltråd, så kallade trådelektrod, kontinuerligt in genom flussmedlet in mot svetspunkten. Metalltråden strömsätt och bildar en ljusbåge [3] mellan trådspetsen och arbetsstycket. Hettan från ljusbågen smälter både trådelektroden och arbetsstyckets ytor som på sätt bildar sammanfogningen efter avsvalning.

En del av fluss-/slaggmedlet omvandlas till en skyddsgas då det smälts vilket skyddar svetsförloppet mot föroreningar.

Samtidigt bildas ett skal, så kallat slagg, som lägger sig på smältan. Denna utökar skyddet mot föroreningar samtidigt som den ger en långsammare avsvalning vilket ger bättre mekaniska egenskaper i den slutliga svetsen.

Den del av fluss-/slaggmedlet som ej omvandlas sugs upp [4] för att återanvändas.

Då ljusbågen täcks av det grovkornga täcket så behövs inget skydd för UV-stålning samtidigt som rökutvecklingen minimeras.

 

Flussmedel
Ett flussmedel är en kemikalie som agerar som ett skyddande medel för att undvika oxidation eller kontaminering av ytan. Kan för vissa applikationer nyttjas istället för skyddsgas.
Ljusbåge
Kontinuerlig luftburen elektrisk urladdning
Läs mer
Trådelektrod
Metalltråd som nyttjas som tillsatsmaterial för gasmbetallbågsvetsning
Läs mer
För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Mängden tillsatsmaterial som kan tillföras per timma
Ingen behov av skydd för ljus från ljusbåge
Ingen rökutveckling
Återanvändbart pulver