Du är här

TIG-svetsning

TIG-svetsning sammanfogar två arbetsstycken genom en elektrisk ljusbåge genererad av en tungstenselektrod. Processen är skyddad av en inert gas och ett tillsatsmaterial tillförs vid behov.

Beskrivning
Illustration av TIG-svetsning

Hur fungerar metoden

TIG-svetsning, Tungsten Inert Gas, är en Bågsvetsmetod som tillhör undergruppen Gasvolframbågsvetsning (se SS-EN ISO 4063 – Grupper av svets- och lödmetoder).

Tungsten benämns som Volfram på svenska varför båda namnen förekommer.

TIG-svetsning kan utföras med eller utan tillsatsmaterial. Det som avgör behovet av tillsatsmaterial är framförallt arbetsstyckets tjocklek.

En inert gas, vanligtvis bestående av argon, tillförs med avsikt att skydda både tungstenselektroden och smältan mot oxidation.
Vid automatiserad svetsning kan den skyddande gasen bytas ut mot helium för att uppnå en högre temperatur för att öka svetshastigheten.

Elektroden kopplas till en yttre strömkälla för att skapa en ljusbåge mellan dess spets arbetsstycket. Hettan från ljusbåge smälter eventuellt tillsatsmaterial och kontaktpunterna mellan de material som skall sammanfogas.

Vid svetsning med högre effekt så är vanligtvis volframelektroden vattenkyld.

Inert gas
Gas som inte reagerar med omgivningen
Ljusbåge
Kontinuerlig luftburen elektrisk urladdning
Läs mer