Du är här

Plasmasvetsning

Sammanfogande bearbetning genom plasmagenererad ljusbåge som smälter arbetsstycke tillsammans med eventuellt tillsatsmaterial.

Beskrivning
Illustration av Plasmasvetsning

Hur fungerar metoden

Plasmasvetsning är en Bågsvetsmetod som tillhör undergruppen Gasvolframbågsvetsning (se SS-EN ISO 4063 – Grupper av svets- och lödmetoder).

Tungsten benämns som Volfram på svenska varför båda dessa ämnen omnämns kopplat till denna process.

Plasmasvetsning kan utföras med eller utan tillsatsmaterial. Det som avgör behovet av tillsatsmaterial är framförallt arbetsstyckets tjocklek.

Elektroden kopplas till en yttre strömkälla för att skapa en ljusbåge mellan dess spets arbetsstycket. Hettan från ljusbåge smälter eventuellt tillsatsmaterial och kontaktpunterna mellan de material som skall sammanfogas.

Via en inre kanal leds en så kallad plasmagas, vanligtvis argon eller helium, som är avsedd för att skapa en optimal ljusbåge.

Genom en ytte kanal leds en inert gas som omsluter smältan och skyddar denna mot oxidation.

Vid svetsning med högre effekt så är vanligtvis volframelektroden vattenkyld.

Inert gas
Gas som inte reagerar med omgivningen
Ljusbåge
Kontinuerlig luftburen elektrisk urladdning
Läs mer