Du är här

Metallpulversvetsning

Sammanfogande bearbetning som skapas genom en kontinuerlig tillförsel av en metallelektrod, vilken smälts tillsammans med ett metallpulver i en ljusbåge skyddad av ett kornaktigt flussmedel.

Beskrivning
Illustration av Metallpulversvetsning

Hur fungerar metoden

Metoden liknar vanlig pulverbågvetsning, men med skillnaden att den utöver det tillförda flussmedlet även tillför ett extra fyllnadsmaterial i form av metallpulver. 

En trådrullen [1] matar via en styrmekanism [2] konstant ut en metalltråd, vilken också agerar som elektrod. Ett metallpulver [3] tillförs fogberedningen mellan de båda arbetsstyckena och används här för att bättre kunna ta tillvara på den smältenergi som uppstår under svetsnigen, vilket leder till att en effektivare process kan uppnås. Ett alternativ till denna typ av tillförsel av metallpulver är att istället tillföra fyllnadsmaterialet intill elektroden. Pulvret kommer då att binda sig magnetiskt till denna och på så vis tillföras smältan.

Ovanpå metallpulvret läggs ett kornaktigt flussmedel [4] med uppgift att skapa en skyddande atmosfärArbetsstycket och elektroden kopplas sedan till en strömkälla för att skapa en ljusbåge [5] mellan dessa. Notera att den elektriska ljusbågen är dold under flussmedlet. 

Som resultat av den höga värmeenergin så smälts elektroden och delar av arbetsstycket till en blandning av slagg och smälta. När smältam delvis svalnat har en svetsfog bildats och det återstående slagget och flussmedlet avlägsnas [6].

 

Tack vare användandet av flussmedel finns det inget behov av att tillföra en skyddande gas.

Flussmedel
Ett flussmedel är en kemikalie som agerar som ett skyddande medel för att undvika oxidation eller kontaminering av ytan. Kan för vissa applikationer nyttjas istället för skyddsgas.
Ljusbåge
Kontinuerlig luftburen elektrisk urladdning
Läs mer