Du är här

TIG-svetsning robotiserad

Sammanfogande bearbetning som skapar en elektrisk ljusbåge genom användandet av en tungstenselektrod. Denna är skyddad av en inert gas och ett fyllnadsmaterial tillförs eventuellt processen. Genomförs av robot.

Beskrivning
Illustration av TIG-svetsning robotiserad

Hur fungerar metoden

Metoden kan användas med eller utan fyllnadsmaterial [1]. Det som avgör behovet av fyllnadsmaterialet är framförallt atbetsstyckets tjocklek.

En inert gas [2], vanligtvis bestående av argon, tillförs med avsikt att skydda både tungstenselektroden [3] och smältan mot oxidation.

Elektroden och arbetsstycket kopplas till en yttre strömkälla. Som regel används en växelströmskälla med hög frekvens för att cykliskt ta bort ett oxidlager som skapas, men också då den underlättar elektrodens penetration och kylning. Detta beror dock på valet av bearbetningsmaterial. När elektroden förs nära arbetsstycket skapas en ljusbåge [4], vilken hettar upp materialet och leder till att det till sist smälter i kontaktpunkten.

Ett eventuellt fyllnadsmaterialet matas kontinuerligt in mot kontaktpunkten.

Då man nyttjar robot så den skyddande gasen bytas ut mot helium för att uppnå en högre temperatur och vilket ofta resulterar i en effektivare process.

Fixturen vid robotsvetsning är ofta uppbyggd på så sätt att man kan montera/plundra en sidan medan svetsning sker. Fixturen roteras sedan för att växla arbtesstycket.

Inert gas
Gas som inte reagerar med omgivningen
Ljusbåge
Kontinuerlig luftburen elektrisk urladdning
Läs mer