Du är här

MIG-svetsning - Robotsvetsning

MIG-svetsning med svetsrobot sammanfogar två arbetsstycken genom kontinuerlig tillförsel av en metallelektrod som smälts i en ljusbåge skyddad av en inert gas.

Beskrivning
Illustration av MIG-svetsning - Robotsvetsning

Hur fungerar metoden

MIG-svetsning med svetsrobot föregås vanligtvis av att den planerade fogens yta rengörs för att motverka att den kontamineras under svetsprocessen samt för att få svetsen att fästa optimal.

En trådrulle [1] matar konstant ut en metalltråd, vilken också agerar elektrod. Arbetsstycket och elektroden spänningssätts och detta ger upphov till en ljusbåge. Denna skapar en hög värmeenergi, vilket leder till att elektroden och delar av arbetsstycket smälts och slutligen skapar den önskade svetsfogen.

Under processen tillförs en inert gas [2], vanligast förekommande med argon. Denna har till syfte att skapa en skyddande atmosfär för både ljusbågen och smältan.
MIG/MAG-svetsning kan genomföras med CMT-teknik som ger i princip sprutfria svetsfogar och eliminerar således kostnader för efterbearbetning.

CMT-teknik
Cold Metal Transfer är en svetsteknik inom MIG/MAG där tillsatsmaterialet tillförs med digitalt övervakad pendlande frammatning av tråd.
Läs mer
Inert gas
Gas som inte reagerar med omgivningen
Ljusbåge
Kontinuerlig luftburen elektrisk urladdning
Läs mer
MAG-svetsning
MAG-svetsning sammanfogar två arbetsstycken genom kontinuerlig tillförsel av en metallelektrod, vilken smälts i en ljusbåge skyddad av en aktiv gas.
Läs mer
MIG-svetsning
MIG-svetsning sammanfogar två arbetsstycken genom kontinuerlig tillförsel av en metallelektrod som smälts i en ljusbåge skyddad av en inert gas
Läs mer