Tvärsnittsmått

Illustration av Tvärsnittsmått

Svetssträngens måttsättning gällande tvärsnittet

Del av en Svetsbeteckning som anger svetsens eftersträvade utformning på tvärsnittet

Svetsbeteckning
Beteckning som anger hur en svets skall utföras (Enligt system A)
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP