Svetsbeteckning

Illustration av Svetsbeteckning
Illustration av Svetsbeteckning

Beteckning som anger hur en svets skall utföras (Enligt system A)

Antal delsvetsar
Siffra som anger antalet svetsar
Läs mer
Avstånd mellan delsvetsar
Sträcka mellan vardera delsvets där ingen svets läggs
Läs mer
Delsvetslängd
Längden på vardera delsvets
Läs mer
Grundsymbol
Symbol som anger typ av fogberedning som skall nyttjas
Läs mer
Hänvisningslinje
Pilen på svetsbeteckningen som pekar på berörd svetsposition
Läs mer
laxstjärt
Klykan i bakre änden av svetsbeteckningen
Läs mer
Referenslinje
Den heldragna och streckade vågräta linjerna i svetsbeteckningen
Läs mer
Sammansatta referenslinjer
Då två eller fler svetsar lägg på/intill varandra i samma fog anges dessa som flera referenslinjer kopplade till en och samma hänvisningslinje
Läs mer
Svetsstandard
Standardiserad beteckning för vilken svetsmetod som skall användas
Läs mer
Tilläggssymbol
Symbol som kompletterar grundsymbolen
Läs mer
Tvärsnittsmått
Svetssträngens måttsättning gällande tvärsnittet
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP