Sammansatta referenslinjer

Illustration av Sammansatta referenslinjer

Då två eller fler svetsar lägg på/intill varandra i samma fog anges dessa som flera referenslinjer kopplade till en och samma hänvisningslinje

Vardera referenslinje anger hur de olika svetsarna skall läggas och man utför svetsoperationerna närmast pilens spets först

Referenslinje
Den heldragna och streckade vågräta linjerna i svetsbeteckningen
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP