Referenslinje

Illustration av Referenslinje

Den heldragna och streckade vågräta linjerna i svetsbeteckningen

Del av en Svetsbeteckning

Informationen på ovansidan av referenslinjen refererar till fogen som pilen pekar på, den så kallade "Pilsidan".
Detta kallas för System A och gäller för de flesta av länderna inom Europa.

För system B som blan annat nyttjas i USA och Strobritannien så gäller Sytem B. I detta system så saknas den streckade linjen och tvärt emot System A så syftar informationen på ovansidan till den andra sidan av fogen som pilen pekar på.

 

Svetsbeteckning
Beteckning som anger hur en svets skall utföras (Enligt system A)
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP