Referenslinje

Illustration av Referenslinje

Den heldragna och streckade vågräta linjerna i svetsbeteckningen

Del av en Svetsbeteckning

Informationen på ovansidan av referenslinjen refererar till fogen som pilen pekar på, den så kallade "Pilsidan".
Detta kallas för System A och gäller för de flesta av länderna inom Europa.

För system B som blan annat nyttjas i USA och Strobritannien så gäller Sytem B. I detta system så saknas den streckade linjen och tvärt emot System A så syftar informationen på ovansidan till den andra sidan av fogen som pilen pekar på.

 

Svetsbeteckning
Beteckning som anger hur en svets skall utföras (Enligt system A)
Läs mer

Ordlista

Syl