Upprymning

Illustration av Upprymning

Vidgning av ett befintligt hål för att uppnå eftersträvad diameter och håltoleranser

Operationer såsom arborrning, uppborrning, brotschning, dragbrotchning och hening där ett befintligt hål bearbetas för att vidgas och uppnå eftersträvade håltoleranser såsom rundhet och ytjämnhet.

Vi har valt ovan definition då samtiga upprymmande operationer påverka både håldiameter och toleranser.

Det finns andra som valt en definiera upprymning som vidgning av ett befintligt hål utan någon koppling till förändrade håltoleranser.

Att korrigera ett håls centrumposition är dock endast möjligt med arborrning och uppborrning. Brotsching och hening påverkar bara diameter och hålets rundhet då de styrs av det befintliga hålets centrum.

Arborrning
Arborrning nyttjar skärande verktyg för att bearbeta ett befintligt hål.
Läs mer
Brotschning
Brotschar används för att vidga en håldiameter och samtidigt förbättra dess rundhet.
Läs mer
Hening
Slipande bearbetning där ett verktyg bestående utav ett flertal abrasiva stenar roterande mot ett håls innervägg.
Läs mer
Ytjämnhet
Ytjämnhet är ett mått på hur slät eller grov en yta är
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP