Du är här

Hening

Slipande bearbetning där ett verktyg bestående utav ett flertal abrasiva stenar roterande mot ett håls innervägg.

Beskrivning
Illustration av Hening

Hur fungerar metoden

Verktyget består utav en verktygskropp där ett antal abrasiva stenar [1], så kallade brynen, är monterade i en fjäderupphängning.

Verktyget förs ned genom ett existerande hål med aningen tajtare dimension där fjädringen med svagt tryck gör så att brynena appliceras mot hålets väggar. Under slipprocessen så occilieras verktyget axiellt. Genom att slipa längs förutbestämda banor så kan ett slipmönster skapas som är fördelaktigt vid slipning av cylinderhus då det ger optimala smörjningsförhållanden.

Operationen sker under tillförsel av skärvätska som sköljer bort de spån som bildas.

Skärvätska
Skärvätska har tre huvudsakliga syften. Kylning, smörjning samt transport av spån.
Läs mer

Typiska applikationer

Metoden används för att uppnå snävare toleranser och bättre ytfinhet hos befintliga hål.

Man kan även skapa slipmönster för att maximera effekten av smörjmedel.

Ett typiskt område är slipning av cylinderhus.